Home » Egaline

Egaliseren

Het egaliseren is het glad maken van een vloer door middel van een egalinelaag. Dit is vrijwel altijd nodig bij het verlijmen van PVC en soms nodig bij klik PVC.
Met het glad maken wordt niet bedoeld het waterpas maken. De egalinelaag is altijd afhankelijk van de ondervloer. Natuurlijk kan er door middel van schuren zoveel mogelijk gedaan worden om de vloer zo vlak mogelijk te krijgen.